همکاری اولیا 
 
بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر کادر دبیرستان
 
از جناب آقای فرحناک پدر دانش آموز پایه یازدهم
 
( طراحی و رنگ آمیزی دیوار های داخلی حیاط دبیرستان ) 
 
را اعلام می داریم و برای ایشان آرزوی سلامتی داریم .